Tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee www.aihkitalot.fi verkkosivustoa, markkinointiviestien tilaamista ja asiakastirekisterin tietojen sisältöä, käsittelyä ja käyttöä. Käyttäessäsi verkkosivustoa ja muita palvelujamme suostut noudattamaan tässä selosteessa kuvattuja tietoja.

Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kerromme mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa keräämme ja käsittelemme. Lisäksi kerromme mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Päivitämme rekisteri- ja tietosuojaselostettamme lainsäädännön tai toimintamme muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Vaaran Aihkitalot Oy
Osoite: Viiantie 70A, 95300 Tervola
Puhelinnumero: +358 16 435 566
Sähköpostiosoite: vaaran@aihkitalot.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Matti Vaara
Puhelinnumero: +358 400395052
Sähköpostiosoite: matti.vaara@aihkitalot.fi

3. Rekisterin nimi

Vaaran Aihkitalot Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin. Verkkosivustolla tehdään asiakkaan verkkokäyttäytymisen perusteella profilointia, jonka pohjalta voidaan kohdentaa markkinointitoimenpiteitä. Henkilötietojen käsittely perustuu tehtyyn sopimukseen tai rekisterin pitäjän oikeutettuun etuun. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja:

  • henkilön nimi ja yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
  • arvo, ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa
  • asiakkaan ilmoittamat tiedot projektista: suunniteltu rakentamisvuosi, tontin omistaminen (kyllä/ei), tontin sijainti, rakennustyyppi, suunniteltu rakennuksen koko, rakentamisen budjetti
  • suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot
  • yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi, asema ja yhteystiedot

6. Evästeiden käyttö

Keräämme evästeiden (“cookies”) avulla verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöön, käyttömääriin, käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja sekä tietoja verkkosivujemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle. Pelkästään evästeen avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Evästetietoja voidaan myös yhdistää henkilötietoihin markkinointiviestien kohdistamiseksi.

Evästeitä käytetään tietojen keräämiseen Google Analytics -työkalujen avulla. Googlen tietosuojakäytännön löydät osoitteesta https://www.google.com/privacypolicy.html. Facebook-mainonnan konversion optimointia ja seuraamista varten käytetään Facebook-pikseliä. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset rekisterinpitäjän verkkosivuilla ja sähköisesti tai muulla tavoin järjestämiin markkinointikampanjoihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä tai viranomaisilta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden (mm. alue-edustajat) sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

9. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.  Sähköinen henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy palvelimelle on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.  Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot, sekä kieltää itselleen kohdistettu suoramarkkinointi. Tarkastuspyyntö, sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti, ja se tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilöllisyyden varmistamiseksi pyyntöön tulee liittää todistus henkilöllisyydestä.

 

Päivitetty 13.2.2021