Kehittämishanke

Vaaran Aihkitalot Oy on saanut avustusta kehittämishankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastosta.
Hankkeen toteutusaika on 10.08.2018–31.12.2019.

Kehittämishanke